Dallaten

Dallaten-hankkeessa olemme auttaneet liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyrittäjiä Uudellamaalla kehittämään senioreille suunnattuja palveluitaan Lean Startup -menetelmän avulla. Hankkeen toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023.

Lisätietoja

Heidi Stenberg, projektipäällikkö
Heidi.Stenberg@metropolia.fi
+358 40 535 3388

Twitter: @dallatenhanke