Dallaten-hankkeen esittely

Dallaten - Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin -hankkeen  tavoitteena on vahvistaa Uudellamaalla toimivien liikunta- ja hyvinvointisektorin yritysten liiketoimintaa ja tukea yrityksiä erityisesti ikääntyneille suunnattujen palveluiden kehittämisessä. Dallaten on Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteishanke.

 

 

Hankkeen asiantuntijatiimi

Heidi Stenberg, projektipäällikkö
KM, Lehtori, Th, tuotekehittäjän EAT. Toimii Dallaten-hankkeen projektipäällikkönä tuoden toimintaan mukaan moninaisen osaamisen ja kokemuksen projektien johtamisesta, palveluiden kehittämisestä sekä myynnistä ja markkinoinnista eri toimialoilla.

Paula Harmokivi-Saloranta
FT, liikunnan ja käyttäjälähtöisen toiminnan asiantuntija. Erityisosaaminen asiakaslähtöisten liikuntapalvelujen kehittäminen ja ikääntyneiden liikunta.

Hannele Hokkanen
TtM, Terveysalan lehtori. Gerontologisen tietoperustan hyödyntäminen ja erilaisten oppimisympäristöjen tuki yritysten kehittämistyölle.

Jukka Kaisla
PhD, psykologisen taloustieteen tohtori, yliopettaja. Organisaatioasiantuntija ja –valmentaja. Lean StartUp -menetelmän asiantuntija.

Merja Lahdenperä
Laillistettu ravitsemusterapeutti, THM. Ikääntyneen ravitsemuksen erityispiirteet ja ravitsemusohjaus.

Juha Leskinen
Tradenomi (amk), liiketalous, asiakastyön ammattilainen, kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija. Organisaatiovalmentaja Lean StartUp- ja Service Model Canvas- työkalujen hyödyntämisessä.

Arto Tiihonen
Liikuntasosiologi, FT. Tarjoaa tutkimus- ja kehittämistietämystä hyvinvointiyrittäjien ja asiantuntijoiden tarpeisiin liikunnasta, hyvinvoinnista ja senioreista.

 

Hankkeen esittely Dallataan yhdessä -webinaarissa

Dallaten-hankkeen toiminta käynnistyi Dallataan yhdessä -webinaarilla 2.12. Voit tutustua hankkeeseen katsomalla webinaarista tehdyn koosteen (n. 15 min).

Dallataan yhdessä -webinaarin täyspitkä versio (n. 1,5 tuntia)

 

Hankkeen toiminta

Hankkeessa rakennetaan pk-alueelle käyttäjälähtöinen kehittämismalli, joka tukee liikunta- ja hyvinvointisektorilla toimivien yritysten tuote- ja palvelutarjooman muotoilua ikääntyneille ja ikääntyneiden erityisryhmille. Samalla edistetään ikääntyneiden kohderyhmän laaja-alaista hyvinvointia. Ideoiden jalostumista kohti kannattavaa liiketoimintaa tuetaan hyödyntäen oppilaitosten moniammatillista osaamista ikääntyneiden kohderyhmässä.

Toiminnassa hyödynnetään OKM-rahoitteisen Seniorit tikissä -hankkeen tekemää ekosysteemikartoitusta ja kohderyhmän tarvekartoitusta.

Hankkeen teemoista osa opinnollistetaan, muun muassa opinnäytetöiden ja innovaatioprojektien aiheiksi sekä opintojaksosisällöiksi.

Metropolian koordinoiman hankkeen partnerit ovat Laurea ja Haaga-Helia. Rahoitus on (REACT ESR), kokonaisbudjetti noin 464.000 eur.

Hankkeen kesto: 1.9.2021-31.8.2023.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.