Innovaatioprojektit: Kotihoidon veto- ja pitovoima


Dallaten-hanke tarjosi syksyllä 2022 Metropolian monialaisille opiskelijaryhmille projektihaasteen: Opiskelijat saivat intensiviisen projektityöskentelyn myötä ideoida ratkaisuja siihen, miten yksityiset kotihoidon palveluja tarjoavat yritykset saisivat hyviä työntekijöitä palvelukseensa ja miten työntekijät saataisiin pysymään työnantajan palveluksessa.

Mentorointimalli

Videolta näet opiskelijoidan ajatuksia siitä, miten mentorointi voisi toimia uuden työntekijän perehdytyksen aikana ja myös sen jälkeen.

Kotihoito vetovoimaiseksi

Videolta näet opiskelijoiden näkemyksiä, millainen olisi hyvä mainosvideo pienille kotihoidon yrityksille ja miksi sosiaalista mediaa kannattaisi hyödyntää rekrytoinnissa.

 

Videon tekstivastine:

Kuinka luoda kiinnostava rekrytointivideo kotihoidon mikro ja pienyrittäjille?

Minkälainen olisi hyvä mainosvideo pienille kotihoidon yrityksille? Miten mainosvideo tehdään helposti ja aikaa tuhlaamatta? Näihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan.

Minkä takia sosiaalinen media? Sitä kautta on mahdollista tavoittaa nopeasti suuria ihmismääriä ja passiivisia työnhankijoita. Mainosvideo edistää yrityksen brändiä ja tuo yrityksille tunnettavuutta eli luo siten hyvää mielikuvaa ja vaikuttaa mielipiteisiin yrityksestä. Pienetkin yritykset voivat saada helposti näkyvyyttä pienillä kustannuksilla.

Kotihoidon pienyrittäjää haastatellessa hän kertoi, että ei käytä sosiaalista mediaa rekrytointivälineenä, koska uskoo sen lisäävän työtaakkaa eikä koe sen käyttöä luontevana. Toisaalta hän kertoi uskovansa, että sosiaalinen media voisi auttaa rekrytoinnissa.

Webinaarissa ’Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa?’ työ- ja organisaatiopsykologi Juho Toivola tuo esiin seuraavanlaisia asioita: Mainosta pitkäjänteisesti yhtä työsuhde-etua kahdesta kolmeen vuoteen. Mieti, mitä haluat viestiä uudelle työntekijälle. Minkälaisia työntekijöitä etsit.
Pienyrittäjänä huomioi järkevä vaivannäkö ja pienet kustannukset. Toivola painottaa, että sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää, koska some on rekrytoinnin päänäyttämö nykypäivänä.

Sote-alan opiskelijiolle lähetetyssä kyselyssä 39 vastaajasta 27 henkeä kertoi, että haluaisi saada tietoa kotihoidon avoimista työpaikoista sosiaalisen median kautta. Siinä kysyttiin myös, mitä opiskelijat haluaisvat nähdä kotihoidon mainonnassa.

Vastauksissa nousi esiin 10 tärkeää asiaa: Työympäristön kuvaus, työpaikan hyvät puolet ja työsuhde-edut, hoitajamitoitus asiakasta kohden, työntekijöiden omia kokemuksia työpaikasta, kuvaus työtehtävistä, miltä työpaikan arki näyttää, työntekijät ja asiakkaat ovat yhtä arvokkaita työnantajalle, asiakas on mahdollista kohdata aidosti ja kiireettömästi, työoloja kehitetään tarvittaessa paremmaksi, palkkauksen maininta.

Tutkimuksia tiedon taustalla. Seuraavat asiat kannattaa tuoda esiin mainonnassa:
Mieti, minkälaisen mielikuvan haluat antaa itsestäsi työnantajana. Kerro työn hyvät puolet sekä korosta myönteisiä asioita. Työntekijä voisi kertoa mainonnassa työstään omin sanoin. Kerro, minkälaista työntekijää etsit.

Opiskelijoilta kysyttiin myös, mikä lisäisi mielenkiintoa työskennellä kotihoidon piirissä.
Vastauksissa tuli esiin asioita kuten enemmän aikaa asiakkaille, mahdollisuus harjoittelupaikkaan,
aikaa pitää taukoja, kiireettömyys, oikeatasoinen palkkaus, kotihoidon positiivinen mainonta, kunnollinen perehdytys, riittävä hoitajamitoitus ja kodinomaisuus.

Entä kuinka tämä rekrytointivideo tehdään?
Vaihe 1: Mieti, mitä sosiaalisen median pohjaa haluaisit käyttää.

Vaihe 2: Luo tili valitsemallesi sosiaalisen median pohjalle yrityksesi nimellä. Luo käyttäjätili ja salasana.

Vaihe 3: Mieti tilisi sisältö. Mitä haluat tuoda esille tilisi esittelyosissa?
Esimerkiksi:
Nimi: Kotihoito mallikas
Kuvaus: Kotihoito maalaismaisemassa sydämellisen työyhteisön parissa.
Sijainti: Helsinki, Kotihoidontie 123.

Vaihe 4: Videon suunnittelu. Mieti etukäteen lyhyt, ytimekäs ja mielenkiintoinen sisältö. Tuo esille seuraavia asioita: missä työpaikka sijaitsee, riittävästi aikaa kohdata asiakas, työpaikan yhteisöllisyys, työntekijän riittävä perehdytys, mahdollisuus harjoittelupaikkaan, palkkausasiat, ainakin yksi työsuhde-etu. Nämä asiat kannattaa ilmaista sisällöntuotossa rehelliseen ja positiiviseen sävyyn.

Vaihe 5: Kuinka visualisoida videota? Voit haastatella videolle työntekijää, joka kertoo työstään omin sanoin. Työntekijä voisi esimerkiksi kertoa työn arjesta ja työnkuvasta. Muista kuitenkin, ettei toista henkilöä saa kuvata ilman tämän lupaa. Jos teet videoon tekstiosioita, vältä silloin tuottamasta liikaa tekstiä. Voit videoida työpaikan arkisia asioita esimerkiksi toimistossa, käytävillä, kahvipöydässä.

Vaihe 6: Mitä työkaluja voit käyttää hyödyksesi videota tehdessä? Voit käyttää videon kuvaamiseen puhelinta. Videonmuokkaussovelluksilla luot ja yhdistät videot ja määrität nopeutta ja pituutta. Internetistä löytyy tietoa videon editoimisesta. Mikäli koet sosiaalisen median käytön haastavaksi, voisiko joku toinen henkilö työryhmästä toimia sovevastaavana?

Vaihe 7: Nyt voit julkaista videon valitsemallasi sosiaalisen median alustalla.