Senioriasiakkaan tarpeita ja odotuksia tunnistamassa 


Liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyrittäjät ovat tunnistaneet ja nostaneet esille haasteina toisaalta sen, miten yrittäjä saavuttaa seniorit ja toisaalta, miten yrittäjä löytää palveluilleen oman paikkansa kuntien ja järjestöjen maksuttomien palvelujen tarjonnan rinnalla.